قبل از تغییر رمز می بایست طبق قوانین زیر اقدام به انتخاب رمز جدید کنید:

— حداقل تعداد کاراکتر 8 کاراکتر باشد.( یعنی این که تعداد کاراکترها کمتر از 8 کاراکتر نباشد)

— فقط 5 رمز ذخیره می شود(یعنی اینکه از 5 رمز قبلی نباید به عنوان رمز جدید استفاده کرد)

— رمز عبور باید شامل سمبل هایی از نوع A..Z a..z 0..9 باشد (یعنی رمز باید حداقل شامل یک حرف بزرگ انگلیسی، یک حرف کوچک انگلیسی و یک عدد باشد)

— زمان انقضا ۴۲ روز است (یعنی مدت اعتبار رمز عبور جدید ۴۲ روز می باشد، و بعدا از این آن را باید تغییر دهید)

—رمز عبور برای شروع هم اکنون :Qwer1234 می باشد (این رمز عبور برای کاربران جدید و بعد از فرآیند بازیابی رمز عبور تعیین می شود)